Kích thước vali nhựa loại thường (không chống nước)